برنامه ارزیابی کنترل کیفی خارجی (RIQAS)

برنامه ریکاس (برنامه کنترل کیفی بین المللی رندکس) از سال 1990 آغاز و در حال حاضر به یکی از بزرگترین برنامه های کنترل کیفی دنیا تبدیل شده است که بیش از 45000 شرکت کننده در بیشتر از 133 کشور دنیا از این برنامه استفاده می کنند.

هدف اصلی ریکاس کمک به آزمایشگاه های پزشکی است تا بتوانند نیازهای کنترل کیفی خود را به بهترین نحو و یا بهترین کیفیت مرتفع سازند. این امر به طور قطع به تجویز بهترین درمان ممکن برای بیماران توسط پزشک منجر خواهد شد. در حال حاضر 360 آنالیت مختلف در 33 برنامه کنترل کیفی رندکس موجود بوده که با پوشش گسترده آنالیت ها در هر برنامه، تعداد برنامه های کلی مورد نیاز آزمایشگاه ها را کاهش می دهد.

ریکاس در سال 2012 موفق به دریافت گواهینامه ISO/IEC 17043:2010 شده است. این استاندارد منجر به جلب اعتماد مشتریان و بازرسان تأیید کننده عملکرد آزمایشگاه ها و همچنین بیانگر تعهد رندکس به تولید نمونه های با کیفیت برای ارزیابی در برنامه کنترل کیفی خارجی می باشد. مطابق این استاندارد هر آزمایشگاه می بایست برای تمامی تست های مورد استفاده خود، حداقل یک نمونه در ماه را جهت ارزیابی کنترل کیفی خارجی مورد آنالیز قرار دهد.

در این برنامه تمامی مراحل ثبت نام از طریق سایت www.RIQAS.net انجام شده و پس از گذشت حداکثر 72 ساعت از اتمام زمان ارسال نتایج نمونه ها، گزارش عملکرد هر آزمایشگاه قابل دسترس خواهد بود. در انتهای دوره هر برنامه علاوه بر گواهی شرکت در برنامه کنترل کیفی رندکس (ریکاس)، در صورت ارسال نتایج قابل قبول برای حداقل 50 درصد از نمونه های مربوط به هر برنامه، گواهی دیگری مبنی بر تأیید صحت عملکرد آزمایشگاه در برنامه مرتبط نیز برای آن مرکز صادر می گردد.

همچنین در اکثر برنامه های ریکاس، بدون پرداخت هزینه اضافی می توان حداکثر 5 دستگاه مجزا را برای هر برنامه ثبت نام نمود و برای هر کدام از دستگاه ها گزارش مجزا طبق جامعه آماری مربوط به همان دستگاه دریافت کرد.

لیست برنامه های کنترل کیفی خارجی رندکس (ریکاس) به شرح ذیل است:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا