دسته‌بندی نشده

لاکتات (Lactate)

افزایش غلظت لاکتات در خون نشان دهنده متابولیسم بی هوازی است. در این حالت جریان خون به بافت ها کاهش می یابد و اکسیژن رسانی به آن ها به نحو صحیح صورت نمی گیرد. کاهش شدید اکسیژن موجب اسیدوز لاکتیکی می شود. ایجاد فرم ال-لاکتات می تواند نشانگر نقص شدید جریان خون باشد.

ویژگی­ها:

  • روش کیت رندکس با دیگر روش های تجاری موجود مقایسه و تطابق مناسبی نشان داده شد (correlation coefficient 99).
  • این کیت برای هر دو روش دستی و دستگاهی مناسب بوده و قابل نصب بر روی تعداد زیادی از دستگاه های بیوشیمی می باشد.
  • کیت لاکتات رندکس قابلیت شناسایی سطوح خارج از رنج نرمال را دارد (0.1 تا 19.7 میلی مول بر لیتر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *