کنترل Human بیوشیمی (Assayed Chemistry Premium Plus Control)

کنترل بیوشیمی  Humanرندکس برای بررسی دقت و صحت آنالیت های روتین بیوشیمی می­باشد. این کنترل به عنوان کنترل third party ، مقادیر دستگاهی برای 70 آنالیت شامل تعداد زیادی از لیپیدها، مارکرهای قلبی، داروها، هورمون ها، پروتئین ها، آنالیت های بیوشیمی رایج و عناصر فلزی را دارا می­باشد. علاوه بر آنالیتهای فوق، مقادیر الکتروفورز هم به صورت درصد پروتئین ها در این کنترل موجود است.
[supsystic-tables id=8]

  • دارای 70 آنالیت
  • به صورت لیوفیلیزه (Lyophilised)
  • سرم پایه انسانی
  • میزان اسمولالیتی برای سطح 2، 300 Osm/kg و برای سطح 3، 370 Osm/kg
  • پایداری تا تاریخ انقضا در دمای 8-2 درجه
  • پایداری محلول آماده به کار 7 روز در دمای 8-2 درجه یا 4 هفته در دمای 20- درجه

[supsystic-tables id=7]

[supsystic-tables id=158]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا