...Please Wait

لطفا صبر کنید ...

کنترل غربالگری ( Maternal Screening )

این کنترل تنها کنترل موجود در بازار است که هر 6 آنالیت مورد استفاده در غربالگری سه ماهه اول و دوم برای بیماری های مادرزادی شامل سندروم داون و Spina Bifida را پوشش می دهد. در کنترل غربالگری رندکس، مقادیر آنالیت های AFP،β-hCG ،  Inhibin A، PAPP-A، Total hCG  و  Unconjugated Estriolبرای دستگاه های مختلف تعیین شده و دیگر نیازی به خرید کنترل های دیگر و صرف هزینه های اضافی نیست.

  • مناسب برای غربالگری مادرزادی سه ماهه اول و دوم
  • به صورت لیوفیلیزه (lyophilized)
  • 100 درصد سرم انسانی
  • پایداری تا تاریخ انقضا در دمای 8-2 درجه سانتی گراد
  • پایداری  محلول آماده شده 7 روز در دمای 8-2 درجه سانتی گراد

 

شرکت توسعه کیمیای سعادت با انگیزه پیشبرد دانش علمی و افزایش سطح کیفی جامعه آزمایشگاهی کشور در سال 1393 تأسیس شد. این شرکت با تکیه بر تجربه و اعتبار خود در زمینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، توانست نماینده انحصاری محصولات کمپانی رندوکس انگلستان در ایران را کسب نماید

کلیه حقوق برای شرکت توسعه کیمیای سعادت محفوظ است