کنترل مغزی نخاعی (CSF Control)

کنترل مغزی نخاعی به منظور بررسی دقت و صحت آنالیت های روتین طراحی شده است. در این کنترل ، برای 11 آنالیت شامل درصد پروتین های توتال برای الکتروفورز آلبومین، آلفا-1-گلوبین، آلفا-2-گلوبین، بتا گلوبین و گاما گلوبین تعیین مقادیر شده است.
[supsystic-tables id=25]

  • دارای 11 آنالیت
  • به صورت لیوفیلیزه (Lyophilised)
  • 100 درصد سرم انسانی
  • پایداری در دمای 8-2 درجه تا تاریخ انقضا
  • پایداری محلول باز شده در دمای 8-2 درجه 14روز
    [supsystic-tables id=24] 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا