مدیریت

کیت های دامی

به مدت سی سال است که کیت های دامی رندکس تولید شده و برای گونه های مختلف حیوانات قابل استفاده هستند. با وجود این که ترکیبات کیت های رندکس از مواد انسانی ساخته شده است، با توجه به شباهت ترکیب بیوشیمیایی موجود در بدن تمام حیوانات از جمله انسان، می توان تمام این کیت ها …

کیت های دامی ادامه مطلب »

آزمایشگاه شیمی

میکروآلبومین (Microalbumin)

کیت میکروآلبومین رندکس مارکر تشخیصی بسیار مناسبی برای بیماری های کلیوی است که قابلیت تشخیص افراد دارای نفروپاتی دیابتیک را تقریبا 5 تا 10 سال زودتر از تست های پروتئینوریا دارا می باشد که این امر موجب کاهش وقوع بیماری های شدید کلیوی می شود. انجمن دیابت آمریکا و انگلیس توصیه می کنند که تمام …

میکروآلبومین (Microalbumin) ادامه مطلب »

بتا هیدروکسی بوتیرات (RANBUT (D-3-Hydroxybutyrate) / (BHBA

بتا هیدروکسی بوتیرات، یکی از مولکول های کتونی مهم بدن است که در کبد طی اکسیداسیون اسیدهای چرب تولید می شود. این مولکول از طریق خون به بافت های پیرامونی منتقل شده و به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار می گیرد. روش نیتروپروساید استفاده شده برای تشخیص کتون در کیت های کمی، تنها استون …

بتا هیدروکسی بوتیرات (RANBUT (D-3-Hydroxybutyrate) / (BHBA ادامه مطلب »

اسیدهای چرب غیراشباع (NEFA (Non – Esterified Fatty Acids

اسیدهای چرب غیراشباع (NEFA) مولکول هایی هستند که از تری گلیسریدها طی عملکرد آنزیم لیپاز رها می شوند و در هنگام انتقال در خون به آلبومین متصل هستند. هر چند این مولکول ها تنها بخش کوچکی از چربی بدن را تشکیل می دهند، اما قسمت مهمی از انرژی بدن توسط آن ها ایجاد می شود. …

اسیدهای چرب غیراشباع (NEFA (Non – Esterified Fatty Acids ادامه مطلب »

کیت های دیابتیک

 بیماری دیابت که باعث ایجاد سطح بالای قند خون می شود،قابل درمان نیست اما قابل ارزیابی و کنترل است. برای تشخیص و ارزیابی دیابت، تست های متنوعی طراحی شده است که از بین کیت های تشخیصی می توان به مورد زیر اشاره کرد: بتا هیدروکسی بوتیرات (RANBUT) (BHBA)

سوپراکسید دیسموتاز (Ransod (Superoxide Dismutase) / (SOD  

سوپراکسید دیسموتاز (SOD) فرایند تبدیل سوپراکسید به اکسیژن و هیدروژن پراکسید را کاتالیز می کند. این آنزیم با نجام این فرایند باعث محافظت علیه سوپراکسید به عنوان رایج ترین رادیکال بدن می شود. در حالی که میزان اغلب رادیکال های آزاد رایج با ازدیاد سن افزایش پیدا می کنند، اما سطوح SOD کاهش می یابد. …

سوپراکسید دیسموتاز (Ransod (Superoxide Dismutase) / (SOD   ادامه مطلب »

گلوتاتیون پراکسیداز (RANSEL (Glutathione peroxidase) / (GPX

 سلنیوم یک عنصر فلزی مهم می باشد که در تعدادی از بیماری ها نقش دارد. سلنیوم در سطوح نرمال دارای فواید محافظتی بر علیه بسیاری از بیماری ها می باشد، این خاصیت محافظتی در غلظت های پایین از بین می رود و در غلظت های بالا سمی است. ارزیابی سطوح سلنیوم بسیار مهم است تا …

گلوتاتیون پراکسیداز (RANSEL (Glutathione peroxidase) / (GPX ادامه مطلب »

کیت های پنل آنتی اکسیدانی

آنتی اکسیدان ها برای سیستم ایمنی بدن از اهمیت بالایی برخوردار هستند و از بدن در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کنند. رندکس کیت های آنتی اکسیدانی مختلفی تولید کرده است که به منظور ارزیابی تمامی سیستم های ایمنی بدن کاربرد دارند (آنتی اکسیدان های محافظتی، آنتی اکسیدان های پاک کننده و آنزیم های …

کیت های پنل آنتی اکسیدانی ادامه مطلب »

والپوریک اسید (Valproic Acid)

والپوریک اسید به طور گسترده برای درمان صرع و به منظور درمان حملات ناگهانی اولیه و ثانویه به کار می رود. اندازه گیری های این دارو در تشخیص و تعیین میزان تجویز والپوریک اسید و به منظور اطمینان از درمان مناسب مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب افراد در محدوده نرمال به خوبی به درمان …

والپوریک اسید (Valproic Acid) ادامه مطلب »

فنی توئین (Phenytoin)

فنی توئین داروی ضد صرع برای کنترل حملات ناگهانی می باشد، با این حال میزان تجویز نادرست این دارو منجر به سمیت آن می شود. اثرات مصرف نادرست فنی توئین شامل بیخوابی، حالت تهوع، گیجی و خستگی می باشد. کیت فنی توئین رندکس برای اندازه گیری میزان این دارو در سرم می باشد. [supsystic-tables id=146] …

فنی توئین (Phenytoin) ادامه مطلب »

اسکرول به بالا