دسته‌بندی نشده

Diabetes and Whole Blood

  • HbA1c Control Set Level 1 and 2
  • G-6PDH Control Deficient
  • G-6PDH Control Normal
  • Fructosamine Control Level 1
  • Fructosamine Control Level 3
  • Haemoglobin F and A2 Control
  • Adiponectin Control Level 2
  • Adiponectin Control Level 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *