دسته‌بندی نشده

DRUGS OF ABUSE

  • Barbiturates
  • Benzodiazepines
  • Cannabinoids
  • Cocaine Metabolite
  • Opiates
  • EDDP
  • Ecstasy
  • Ethanol
  • Methadone
  • Methamphetamine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *