...please wait

لطفا صبر کنید ...

کنترل Human بیوشیمی (Assayed Chemistry Premium Plus Control)

کنترل بیوشیمی  Humanرندکس برای بررسی دقت و صحت آنالیت های روتین بیوشیمی می­باشد. این کنترل به عنوان کنترل third party ، مقادیر دستگاهی برای 70 آنالیت شامل تعداد زیادی از لیپیدها، مارکرهای قلبی، داروها، هورمون ها، پروتئین ها، آنالیت های بیوشیمی رایج و عناصر فلزی را دارا می­باشد. علاوه بر آنالیتهای فوق، مقادیر الکتروفورز هم به صورت درصد پروتئین ها در این کنترل موجود است.


  • دارای 70 آنالیت
  • به صورت لیوفیلیزه (Lyophilised)
  • سرم پایه انسانی
  • میزان اسمولالیتی برای سطح 2، 300 Osm/kg و برای سطح 3، 370 Osm/kg
  • پایداری تا تاریخ انقضا در دمای 8-2 درجه
  • پایداری محلول آماده به کار 7 روز در دمای 8-2 درجه یا 4 هفته در دمای 20- درجه

 

شرکت توسعه کیمیای سعادت با انگیزه پیشبرد دانش علمی و افزایش سطح کیفی جامعه آزمایشگاهی کشور در سال 1393 تأسیس شد. این شرکت با تکیه بر تجربه و اعتبار خود در زمینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، توانست نماینده انحصاری محصولات کمپانی رندوکس انگلستان در ایران را کسب نماید

کلیه حقوق برای شرکت توسعه کیمیای سعادت محفوظ است