دسته‌بندی نشده

THERAPEUTIC DRUG MONITORING

  • Acetaminophen
  • Carbamazepine
  • Digoxin
  • Gentamicin
  • Lithium
  • Phenobarbital
  • Phenytoin
  • Salicylate
  • Theophylline
  • Valproic Acid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *