آزمایش CPK

تست CPK جیست؟ و برای چه موضوعی است؟

تست CPK یکی از بهترین آزمایش‌هایی است که می‌تواند عملکرد و سلامت اندام‌هایی مثل مغز، قلب و حتی ماهیچه‌های اسکلتی را بررسی کند. در واقع تکنسین با استفاده از کیت CPK، می‌تواند مقدار کراتین فسفوکیناز را اندازه‌گیری کند. آنزیم CPK نقش بسیار مهمی در 3 ارگان قلب، ماهیچه‌ها و مغز ایفا می‌کند. تغییراتی که در […]

تست CPK جیست؟ و برای چه موضوعی است؟ بیشتر بخوانید »