برنامه کنترل کیفی بین المللی رندکس (ریکاس)

برنامه ریکاس (برنامه کنترل کیفی خارجی بین المللی رندکس) از سال 1990 آغاز و در حال حاضر با 32 نوع برنامه متفاوت با بیش از 45000 شرکت کننده در حدود 133 کشور، به یک از بزرگترین برنامه های کنترل کیفی دنیا تبدیل شده است .

کیت های بیوشیمی

رندکس دارای 118 کیت روتین و تخصصی بیوشیمی در حجم و متدهای متعدد ، با امکان انجام به روش دستی و دستگاهی می باشد . "کلیه کیت ها قابل نصب روی تمامی اتوآنالیزرها می باشند .

کنترل ها

"مطابق با پیشنهاد ISO 15189 کنترل Third Party واقعی همانند کنترل های رندکس ، می بایست مستقل یا به همراه کنترل کیت یا دستگاه استفاده شود ."

نرم افزار ۲۴.۷

" کنترل کیفی آزمایشگاهی "

نرم افزار Acusera ۲۴. ۷ ابزاری برای آنالیز و مدیریت نتایج کنترل کیفی روزانه و جمع آوری نتایج از تمامی دستگاه های آزمایشگاه در یک سیستم متمرکز می باشد

لینک های مرتبط