تست نسبت میکروآلبومین کراتینین چیست؟

تست ادرار نسبت کراتینین میکروآلبومین روشی برای بررسی مقادیر بسیار کمی از پروتئینی به نام آلبومین در نمونه ادرار شما است. مقادیر کم آلبومین در ادرار، که گاهی اوقات میکروآلبومین نامیده می‌شود، ممکن است یکی از اولین علائم بیماری کلیوی باشد. اگر بیماری کلیوی را زود تشخیص دادید، می‌توانید قبل از بدتر شدن آن، تحت […]

تست نسبت میکروآلبومین کراتینین چیست؟ بیشتر بخوانید »