نام رایج ترین تجهیزات آزمایشگاهی، تصاویر و کاربرد آنها

در هر آزمایشگاه کاربردی چندین نوع تجهیزات برای عملکرد صحیح مورد نیاز است.  در مکان های مختلف اعم از مدرسه، تحقیقات یا آزمایشگاه پزشکی، دستگاه خاصی مورد نیاز است بنابراین، برخی از نام های رایج تجهیزات آزمایشگاهی و عملکرد آنها چیست؟ میکروسکوپ: وسیله بسیار رایجی است که برای مشاهده اجسام کوچک که با چشم غیر […]

نام رایج ترین تجهیزات آزمایشگاهی، تصاویر و کاربرد آنها بیشتر بخوانید »