تفسیر آزمایش تری گلیسیرید

تری گلیسریدها نوعی چربی (لیپید) هستند که در خون یافت می‌شوند. آنها مهم‌ترین شکل ذخیره انرژی بدن هستند و از اسیدهای چرب و گلیسرول ساخته می‌شوند. تولید تری گلیسریدها توسط کبد صورت می‌گیرد و از طریق جریان خون به سراسر بدن منتقل می‌شوند. آزمایش تری گلیسیرید سطح این چربی را در خون اندازه‌گیری می‌کند. این […]

تفسیر آزمایش تری گلیسیرید بیشتر بخوانید »