همه چیز درباره کلسترول HDL

کلسترول نوعی چربی مومی شکل است که توسط کبد شما به منظور تولید صفرا ساخته می‌شود. همچنین می‌توانید آن را با خوردن غذاهای حیوانی مصرف کنید. کلسترول LDL بد در نظر گرفته می‌شود زیرا روی دیواره رگ های خونی رسوب می‌کند و راه های عبور را باریک می‌کند. در نهایت می‌تواند باعث حمله قلبی یا […]

همه چیز درباره کلسترول HDL بیشتر بخوانید »